Müslümanların sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı geldi çattı. Vatandaşlar ise en çok kurban eti nasıl dağıtılır ve pay ederken nelere dikkat edilmesi gerekenleri merak etmeye başladı. Adak kurbanı dışında kesilen kurbanlık hayvanın etinden zengin veya fakir olan sahibinin yemesinde bir sakınca yoktur. Siz de yazımızdan merak ettiğiniz detayları yazımızda bulabilir tüm ayrıntıları takip edebilirsiniz.Öncelikli olarak etin bir kısmını kurban kesemeyen yoksul ve fakir ailelere dağıtmalı, ikinci kısmı eve gelen misafirlere ikram etmeleri ve kalan kısmı da aile bireyleri ile yemeleri tavsiye edilmiştir. İşte konu hakkında ayrıntılar ve detaylar...
2016 Kurban Bayramının gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de kurban etlerinin nasıl dağıtılacağı meselesi. Biz de bu yazımızda merak edilen bu konuya değinecek kurban eti nasıl dağıtılır, kurban eti kimlere verilir ve kimlere verilmez sorularının yanıtını araştırdık. Et dağıtımı hakkında yazımızdan ayrıntıları takip ederek dikkat etmeniz gerekenleri bulabilirsiniz.

KİMLER KURBAN KESMELİ?

Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına (nisap) sahip ve yolcu olmayan Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedâkarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

KURBAN ETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İslâm âlimlerinin çoğunluğu kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesini, ikinci parçanın zengin bile olsalar eş, dost ve akrabaya hediye veya ikram edilmesini, üçüncü parçanın ise kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi kimselere dağıtılmasını tavsiye ederler.
Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesinde de bir sakınca görülmemiştir. Bu konuda kesin bir sınır yoktur. Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi ve ikram etmesi hem de dağıtması esastır. Bunun ölçü ve şeklini her mükellef kendi konum ve imkânını, başkalarının durum ve imkânını ayrı ayrı gözden geçirerek bizzat belirlemeli ve bu konuda ibadet anlayışıyla hareket etmelidir.

KURBAN ETİNİN DAĞITILMASI

Et, fakir veya zengin olması, müslüman olup olmaması fark etmeden istenildiği kişiye verilebilir. Etin dağıtımı konusundaki genel usul ise etin üçte birini evde bırakmak, üçte birini komşulara üçte birini ise fakirlere vermek şeklindedir. Bu dinimizce müstehaptır.Kurban etinin hepsini kendi evinde kullanmak veya hepsini fakirlere vermek de caiz görülmüştür. Kurban etinin dağıtılmaması kurban kesen kişinin yeterli maddi durumunun olmaması veya çocuk sayısının fazla olması veya evin kalabalık olması durumunda uygun görülmüştür.
1-Üçte biri kurban kesemeyen fakir fukaraya sadaka olarak verilir.
2-Üçte biriyle evine gelen akraba ve dostlarına ikram yapılmak üzere eve ayrılır.
3-Geriye kalan üçte birini ise, evdeki çoluk çocuğuna yiyecek ve nafaka olarak ayrılabilir.

KURBAN NASIL PAY EDİLİR?

Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.
Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir. Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.
Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir. Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.

Kurban Bayramının gelmesi ile birlikte vatandaşlarda etleri nasıl dağıtacak nasıl pay edecek konusunu merak etmeye başladı. Peki kurban eti nasıl pay edilir? Kurban eti kaç parçada dağıtılır? Tüm detayları haberimizde derledik